Home / Ana Kategori / Türkiye’ de E-ticaret Ne zaman Dünyaya Yetişecek?

Türkiye’ de E-ticaret Ne zaman Dünyaya Yetişecek?

turkiye-de-e-ticaret-ne-zaman-dunyaya-yetisecekE-ticaret sektörü Ülkemizde birçok nedenden ötürü Dünya’ ya yetişememektedir. Avrupa’ da ki gelişmelerinde gerisinden geldiğimiz ortada olan bir gerçektir. E-ticaret sektöründe ki bu sorun herkesi apaçık rahatsız etse de ileriye götürmeye yönelik gerçekleştirilen girişimlerin sayısı oldukça azdır. Dünya’ da e-ticaret sektörü oldukça başka yerlere giderken ABD’ de oldukça büyük bir mücadele gösteren e-ticaret Türkiye’ de geçmiş yıllara oranla büyük aşama kaydetmiş olsa da şu aralar sektörde yeni bir dalgalanma yoktur.  Ülkemizde sosyal medya konusunda ya da yenilikler noktasında artan ilgi ve merak insanları internet kullanımına yönlendirse de kullanıcıların büyük kısmı e-ticaret yönelmek yerine başka konularla vakit öldürmektedir.

Türkiye’ de E-ticaret Ne zaman Dünyaya Yetişecek?

Türkiye ilerleyen zamanlarda e-ticaret sektöründe Avrupa’nın önde gelen liderleri ve sıralamada ilk üçün başında yer alacaktır. Yeni kuşak ileri de turkiye-de-e-ticaret-ne-zaman-dunyaya-yetisecekmaddi imkanlar konusunda daha rahat ve internetten daha iyi anlayan genç kuşak ile tanışarak e-ticaret sektörünün gelişimine yeni bir boyut kazandıracaktır. Türkiye’ de ki bu gelişmelerin şimdi yaşanma ihtimali düşük olsa da zamana yayılan bir süreçte e-ticaretin ilerleyen zamanlarda Türkiye’ de % 50 oranında gelişeceği ifade edilmektedir. E-ticaret sektöründe ki bu büyümenin gerçekleşmesiyle beraber kullanıcılar da sektörden mutlu ve karlı ayrılacaktır. Kısacası hem üretici hem tüketici hem de bu işin imalatını gerçekleştiren firmaların e-ticaret alanında ki etkinliği ilerleyen zamanlarda artacak ve herkes bundan gerekli payı alacaktır.


Türkiye’ de E-ticaret Ne zaman Dünyaya Yetişecek?

turkiye-de-e-ticaret-ne-zaman-dunyaya-yetisecekE-ticaretin bahsetmiş olduğumuz gelişimleri gösterdiği o günler de kullanıcıların fiziki mağazaya olan ilgileri geçerek yerini e-ticarete bırakacaktır. ABD’ de online mağazalar üzerinden gerçekleşen market harcamaları son zamanlarda e-ticaret sektörünün % 3’lük dilimini meydana getirirken 2017 yılına gelindiğinde bu rakamın % 7 olarak beklendiği ifade edilmektedir. Mobil ticaretin giderek yaygınlaşması ve kullanımın artması da bu rakamları destekler niteliktedir. Ülkemiz de ise internet üzerinde gerçekleşen market harcamaları oldukça azdır. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için pazarlara ya da fiziki marketlere gitmeyi tercih etmektedir. Ülke olarak fiziksel mağazalara olan ilgi ve merakımızdan vazgeçersek sektörde çok başarılı olacağımız su götürmez bir gerçektir.

About root

Check Also

E-İhracatın Vergilendirilmesi

E-İhracatın Vergilendirilmesi, e-ticaretin büyümesiyle birlikte e-ihracat gerçekleştirmek isteyen birey ve kurumların vergilendirme nasıl bir işleme …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.